1/29 - text příspěvku - Ladislav Dvořák / VÚMS Praha - 8 s.

strukturované_programování  (! R-technologie/grafy),