27/29 - text příspěvku - Tomáš Havlát / MU (UJEP) Brno - 9 s.

aplikovaná_informatika  (výřezy PG v procesu ladění),