12/29 - text příspěvku - Vladimír Pavlík / xxx - 15 s.

aplikovaná_informatika  (projektové sítě a moduly),