pulikace on-line - История вычислительной техники в Беларуси - k 50. výročí založení projekční kanceláře, 313 s. .e.