V letech 1958 – 1959 začaly do OKR pronikat první serioznější zprávy o možnostech využití samočinných počítačů při zpracování dat z jednotlivých informačních oblastí hospodářských organizací. V roce 1962 byla ustavena pracovní skupina s úkolem poznat technické možnosti počítačů a programování. První praktické zkušenosti získávala na malém počítači LGP 30, instalovaném v Praze. Jednání o nákup počítače pro OKR vyvrcholila na Mezinárodním brněnském veletrhu v září 1963, kde byly kontrahovány dva malé počítače západoněmecké firmy ZUSE. Šlo o dva počítače typu ZUSE 23, z nichž jeden měl hned na počátku rozsáhlejší vybavení, a to takové, aby na něm bylo možno simulovat práci středního počítače.

   V době jednání o nákup počítače pro OKR projevovaly zájem o vlastní počítač také některé další podniky Severomoravského kraje. Šlo především o Novou huť, Teslu Rožnov a Meoptu Přerov. Jelikož však v této době nebylo reálné získat počítače pro všechny tyto podniky, ustoupily od zakoupení vlastního počítače ve prospěch OKR s tím, že se budou podílet na využívání počítačů společně s OKR. Ještě před instalací počítačů byly podepsány smlouvy o společném využívání a podniky pak pomohly i se zajišťováním potřebných devizových prostředků. Po instalaci počítačů se uvedené podniky plně zúčastňovaly na jejich využívání, a to prakticky až do doby zakoupení vlastních počítačů v letech 1966 a 1967. Instalace počítačů ZUSE byla významným mezníkem v rozvoji výpočetní techniky v OKR. Navíc se jednalo o jedny z prvních počítačů této třídy nejen na severu Moravy ale v celém Československu.

   S instalací počítačů bylo započato v listopadu 1963 a již v lednu 1964 byly uvedeny do provozu. Původně měly pracovat jako propojená systémová souprava, po úvahách bylo však rozhodnuto, aby oba počítače pracovaly samostatně. Programovalo se v tzv. freiburgském kódu, který byl v podstatě strojovým kódem, kde bylo nutno programovat každý krok stroje pomocí operačních symbolů a určením čísel adres. U počítačů byl uplatňován systém přístupu vlastních programátorů i externích zákazníků přímo k počítačům. Stálou obsluhu tvořil jen jeden pracovník u každého počítače.

   Méně vybavený počítač Z 23/55 (familiárně přezdívaný Zuzana) se používal hlavně k vědeckotechnickým výpočtům z oblastí důlní a povrchové geodézie. Z cizích podniků byl nejvíce využíván Meoptou a Teslou. Druhý počítač Z 23 V/62 (Věra) sloužil k ladění a zkušebnímu provozu agend z oblasti hromadného zpracování dat a z oblasti ekonomických výpočtů. Na jeho využívání se podílela hlavně Nová huť, Tesla Rožnov a Tatra Kopřivnice tj. podniky, které se intenzivně připravovaly k nasazení vlastních středních počítačů.

   Hlavním přínosem nasazení obou zmíněných malých počítačů v OKR bylo získání prvních zkušeností s počítačovým zpracováním hromadných dat. Později po zakoupení středních počítačů tak urychlily jejich využívání. Zpracování administrativních agend revíru probíhalo v té době nadále na zavedené děrnoštítkové technice.

Karel Metzl - Opava, duben 2015