@@@ novinky a komentáře  |  souhrnné historické pohledy  |  PRŮVODCE

tos kurim 2013   
   Rubrika nabízí celkem 70 stran pamětnických vzpomínek s popisem významných výsledků i angažovanosti n.p. TOS Kuřim v historii programování a nasazení VT, zasazených do konkretních dobových společenských podmínek. Charakteristika podniku - viz Číst dál:

ČeV, duben 2021, (foto: letecký pohled na areál TOS Kuřim v roce 2013, archiv B. Lacko)

Počty pracovníků TOS Kuřim v době sálových počítačů, tj. 1965-1990 a zpracovávané agendy:

 • 6.500 v základním závodě TOS Kuřim
     (integrovaný systém)
 • 520 v závodě TOS Lipník n/Bečvou 
     (plánování zadávané výroby)
 • 350 v závodě TOS Znojmo
     (plánování zadávané výroby a odvedená výroba,
     zpracování různých dílčích výkazů na základě dodaných děrných pásek)
 • 250 v závodě TOS Jasová u Nových Zámků na Slovensku
     (souhrnné plánovánízadávané výroby v návaznosti na popdnikový měsíční plán)

Organizační schema a počty pracovníků kolem IT:

doba Datasaab D21 (1965-1985)

 • odbor OTŘ, podřízený podnikovému řediteli (52)
  • vedoucí a sekretářka (2)
  • odd. Systémové projektování (16)
   • vedoucí + technická příprava výroby (5) + ostatní agendy (10)
  • odd. Provoz VS (15)
   • vedoucí + obsluha počítače a děrovna DP (10) + tech. údržba počítače (4)
  • odd. Strojně početní stanice DŠ (17)
   • vedoucí + kontrola a tabelátor (2) + děrovna (12) + tech. údržba (2)
  • odd. Podniková organizace (2)
      

doba M-4030 (1975-1990)

 • odbor OTŘ, podřízený podnikovému řediteli (68)
  • vedoucí a sekretářka (2)
  • odd. Systémové projektování (21)
  • odd. Provoz VS (25)
  • odd. Příprava dat (18)
  • odd. Podniková organizace (2)