@@@ novinky & komentáře | Případová studie

Motto:
   "Hoši, ničemu a nikomu nevěřte, ale běžte se podívat ..."
                                                                                       Otakar Maštovský (1900-1985)

   Tak nějak nám to říkal pan profesor Maštovský na jedné z prvních přednášek specializace "Projektování, stavba a provoz tepelných energetických zařízení". Bylo to v posledním ročníku inženýrského studia na strojní fakultě ČVUT Praha, kde se tehdy děvčata téměř nevyskytovala.

   S odstupem následné 55-leté životní praxe mohu jen potvrdit, že to byla asi nejmoudřejší rada, kterou jsem si z vysoké školy odnesl. A taky též mnohokrát prakticky využil - bez výjimky vždy ku prospěchu svého konání. Ona totiž názorně a naprosto přesně poukazuje na jedno z velkých rizik inženýrské činnosti - ale v podstatě i každé jiné. To, co bývá na výkresech o určitém stavu věcí, stejně tak jako popis současného stavu v zadání a podobná sdělení "z druhé ruky", nemusí z nejrůznějších důvodů vůbec odpovídat reálné situaci v čase, kdy takové informace potřebujeme využít.

   Postupem času jsem dospěl k pochopení, že to není jen záležitost důsledného prověření aktuálních poměrů před tím, než člověk začně něco projektovat. Pokud se totiž osobně "zajde podívat" na místo a prostředí (v případě technického řešení) anebo mezi lidi, s jejichž činností připravovaný projekt souvisí (v případě aplikace IT), tak to někdy může také významně ovlivnit kvalitu připravovaného díla.

   Kromě odhalení případných odchylek od formálních podkladů, je to v programátorské branži především první kontakt s budoucími uživateli, který při neformálním rozhovoru může přinést takové úhly pohledu, které v podkladech nejsou. Pokud člověk dokáže vystoupit ze své akademické, šéfovské či odborné důstojnosti a upřímně se zajímat o názory lidí, kteří jsou z titulu své praxe v detailech zpravidla daleko zkušenější, tak se nejen dozví mnoho užitečného, ale též podpoří budoucí přijetí projektu ze strany uživatelů, což mívá i zásadní význam.

   Zajímavým je taky přínos, který by snad dal popsat jako "synergický efekt" - kdy pouhým spojením existujících jevů vznikne nová "přidaná hodnota". Při rozmluvě s uživateli, v historických dobách při listování v prvotních dokladech anebo třeba jen v atmosféře reálného uživatelského pracoviště se může objevit inspirace, jak ten či onen problém vhodněji vyřešit.

Vlastimil Čevela - říjen 2015