zatím viz "Profesní životopis" ...
...

ROZPRACOVÁNO a zatím nepublikováno - ČeV, červenec 2020