Díky dříve popisovaným výsledkům a kontaktům v rámci VS Ingstav jsem se setkával s řadou zajímavých lidí a měl jsem možnost více či méně aktivní účasti na velkých seminářích té doby (Algoritmy vo výpočtovej technike, SOFSEM '75 a dalších ...). Jako nejvýznamnější a postupně přímo "srdeční záležitost" se ukázalo pozvání k zahajovacímu referátu druhého ročníku semináře Programování počítačů III. generace 1976 v Havířově.

   Praktické zaměření na výkonnou podnikovou sféru, velké množství užitečných informací od chytrých lidí, možnost široké diskuze a maximální zaujetí všech zúčastněných mě oslovilo natolik, že jsem do Havířova a později Ostravy se svými příspěvky každoročně jezdil dalších více než 30 let.

   Mezitím došlo ke změně poměrů v roce 1989, k zániku podniku i VS Ingstav a v letech 1990-2003 k úspěšnému fungování vlastní firmy "ČEVELA Programátorské služby COBOL", ke které mě ostravský seminář přímo inspiroval. Protože jsem došel k přesvědčení že ucelený soubor psaných informací z havířovsko-ostravských seminářů je vlastně cenný historický artefakt, tak jsem nejen uchovával sborníky ze všech ročníků, ale též navrhl jejich digitalizaci, aby toto intelektuální dědictví bylo šířeji zpřístupněno.

   Když se ukázalo, že na to pořadatelé nemají peníze, tak jsme spolu s dávnými profesními kolegy od r. 1975 (Branislav Lacko z Lysic a Emil Kopčil z Ostravy) vlastními prostředky zafinancovali naskenování a úpravu asi 6000 stránek sborníků z let 1975-1997. S využitím ověřených technologií ze své firmy jsem k tomu vytvořil programové vybavení pro zpřístupnění i vyhledávání a ve spolupráci s pořadateli konference jsme ke 30. ročníku semináře v roce 2004 vydali CD s kompletními texty všech příspěvků a současně je prezentovali i na webu.

   Nabídka fyzické a digitální sbírky sborníků z Havířova a Ostravy byla spolu s výše popisovanými zkušenostmi základem pro spolupráci s Technickým muzeem v Brně, dojednané s kolegou Jaroslavem Pipotou a smluvně uzavřené na podzim 2014. V jejím rámci jsme pak s Branislavem Lackem a s pomocí dalších lidí dokompletovali sborníky do 40. ročníku a ve dvou fyzických sadách tam předali k trvalému uložení. Na portále TM prog-story je uložena i jejich digitální verze a v současné době probíhají práce na přípravě katalogizace jednotlivých příspěvků, která by usnadnila jejich zpřístupnění.

>>>^  2004 - 30 let informací, inspirace a interakce - Tvorba softwaru a Programování Ostrava
>>>^  2015 - Předání tištěných sborníků Prog-Tsw 1975-2014 vč. CD 2004 do Technického muzea v Brně
>>>^  1975-2014 - PROGRAMOVÁNÍ a TVORBA SW - sbírkový soubor

...

ROZPRACOVÁNO a zatím nedokončeno - ČeV, červenec 2020