17/27 - text příspěvku - Martin Molhanec /  ČVUT Praha - 14 s.

web_programování  (MS VBScript a JScript a další ...)