17/28 - text příspěvku - Martin Draessler, Jan Jirsa, Martin Molhanec / ČVUT Praha - 8 s.

web_aplikace  (animace ve výuce technických předmětů),  programování_grafiky  (Macromedia Flash)