Redakční systém Joomla má k dispozici několik editorů (přepínání je vpravo dole) - Jce je z nich nejvýkonnější,
účelem tohoto článku je nabídnout postup k seznámení se s nástroji editoru se současným nácvikem angličtiny,
metodou článku není popis k memorování, ale námět k postupnému samostatnému poznávání funkcí - - -

vybrané základní ovládací prvky

 • tlačítka Upravit, Vytisknout, příp. E-mail - "nabídka u ozubeného kolečka" při prohlížení
 • tlačítka Uložit, Zrušit - při práci s editorem

psaní a zalamování textu

 • průběžné psaní odstavce jako delšího textu bez manuálního zalamování řádků, tj. bez využívání tlačítka Enter
 • ruční zalomení, tj. přechod na nový řádek bez odsazení kombinací tlačítek Shift+Enter
 • nový odstavec, tj. pokračování po odsazení řádku tlačítkem Enter

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

funkce nejčastěji užívaných tlačítek k doplnění českého významu a k vyzkoušení ve cvičném článku,
anglická nápověda se zobrazí, když se na tlačítko dá kurzor, překladač je zde - https://translate.google.cz/#en/cs/,
další anglicky psaný popis je pod tlačítkem Help? - Editor Buttons

 • Help, Button, Enter, Shift -
 • Justify, Align -
 • Open in a new window -
 • Content -
 • Target -
  - - -
 • Bold
 • Italic -
 • Align full -
 • Align center, left, right -
 • Select text color -
 • Select background color -
 • Paste -
 • Indent, Outdent -
 • Ordered list, unordered list -
 • Default -
 • Lower, upper -
 • Circle, Disc, Square -
 • Insert horizontal ruler -
 • Unlink, Insert/edit link -

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

vkládání interního odkazu (otevírání ve stejném okně)

 • kliknout na tlačítko Insert/Edit link
 • vyhledat článek v nabídce datového obsahu expozice - Content, kliknutím se z něj dosadí URL
 • do okénka Text doplnit zobrazovaný text pro odkaz

vkládání externího odkazu (otevírání v novém okně)

 • pravým tlačítkem myši zkopírovat adresu odkazované stránky do schránky
 • kurzor na místo odkazu a klik na tlačítko Paste (nebo přes pravé tlačítko myši)
 • do pracovního okna Paste vložit adresu ze schránky a klik na tlačítko Insert
 • kurzor na odkaz, tlačítko Insert/Edit link a v nabídce Target vybrat Open in new window

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

zde budou postupně doplněny další pokyny - - - ČeV