1999  2000  2001  2002  2003  2004 - existuje tematické zařazení - viz odkaz @^
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 ( nezpracovávat: 2013  2014 )

všechny ročníky: sbírka, příklad posledního dokončeného ročníku: 1998

co je potřeba udělat:

 • doplnit obsah sborníku o firmy a počty stran u jednotlivých příspěvků - dle příkladu 1998
 • ke každému příspěvku ve sborníku vytvořit článek jako "vizitku" se štítkem = *záznamy
 • do vizitky doplnit odkaz na příspěvek PDF jako dokument (otevření v novém okně) - vzor 1998
 • na vizitky sborníků 1999 až 2004 doplnit tématické zařazení - dle odkazu @^ a příkladu 1998,
  vč. příslušných tematickcých štítků (pokud existují)
 • na vizitky pro všechny sborníky doplnit štítky se jmény autorů příspěvků a jmény firem (pokud existují)
 • po dokončení ročníku změnit odkazy v jednotlivých řádcích obsahu tak, aby vedly na odpovídající vizitky
 • po dokončení ročníku 1999 všechny odkazy zkontrolovat a předložit k mojí kontrole, zda si rozumíme,
  teprve pak pokračovat na dalších ročnících ...

pokud něco není jasné, pošli SMS nebo mail, průběžně si piš hodiny ...

ahoj - děda - 17. března 2020

postup práce při tvorbě stránek Tesla Dataservis:

 1. pro konkretní rubriku úpravit foto, zmenšit je přes rajče a uložit na prog-story
 2. v každém článku aktualizovat seznam stránek:
     - v režimu editace v záložce "Code", z tohoto článku zkopírovat řádek "hr ..." a 2 odkazy na stránky
     - zkopírované řádky vložit v režimu "Code" do aktualizovaného článku
     - doplnit počet řádků dle počtu stránek a v každém řádku upravit jména ročníku, čísla a stránek
 3. po aktualizaci všech článků v rubrice provést kontrolu:
     - otevřít 1. článek a pak listováním (odkaz "Další" dole) prohlédnout všechny ostatní
     - počet obrázků musí souhlasit s uvedeným počtem a seznamem stránek
     - v případě více stránek zběžně posoudit návaznost textu (konec jedné a začátek další stránky)

- - - - - - -

problém:

 • ručně tvořené interní odkazy mezi vizitkami (články) není možné dělat jednoduchým kopírováním, ale musí se požívat nástroje k tomu určené - jinak totiž při změně názvu nebo zařazení odkazovaného článku se při kliknutí na odkaz nezobrazuje název článku - !!!!!

nutné kontroly a opravy:

 • obsahy sborníků 1975 až 1997 - odkazy na příspěvky
  • při nastavení kurzoru nesmí vést na neplatný název nadřízené sekcer, tj. "m-muzejni-sbirky-tmb" - ERROR!
  • v okénku "Link" nesmí být v "URL" textový název - ERROR!, ale má tam být kombinace "&, id, article ..."
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...
     
 • všechny vizitky ve sbornících 1975 až 1984 - zpětné odkazy z vizitek autorů
  • z vizitky příspěvku je třeba přejít na vizitku všech jeho autorů
  • dle výše uvedeného popisu zkontrolovat zpětný odkaz na vizitku
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...

 

1510-17 - ČeV

 • zjistit situaci - - - (úkol na FB)

1509-27 - ČeV - nové zpracování v Cobolu - podobně bude potřeba udělat v Pythonu - na zadání se pracuje 

 • doplněný vstupní soubor . zatím bez oprav z nově prováděné revize a bez doplněné aplikačních oblasti
 • různé výstupy podle zadání na začátku vstupního souboru - tvořeny jako ladění, tj. jsou různě součtované - - -
 • zdrojový program v MF Visual Cobol / MS Windows Visual Studio (kompilátor nemusí být běžně k dispozici)
  • Application3/program1 - třídění a formát výstupu se zadává na začátku vstupního souboru (od 1. sloupce)

1505-16 - Matej

 • potřebné informace jsem obdržel
 • hodlám se tomu věnovat asi za týden 

1505-16 - ČeV

 • pokud lektor mailem vyhlásí zadání, studující v pracovním deníku potvrdí převzetí zadání sdělením, kdy se mu asi bude věnovat a případně lektorovi sdělí připomínky nebo dotazy
 • v současnosti je třeba potvrdit převzetí zadání - Cvičný článek Jce
 • cvičný článek pro cmd-windows teprve připravím a zadání pak vyhlásím mailem

1505-10,11 - ČeV - upřesnění zadání

 • byl vytvořen cvičný článek k nácviku práce s editorem Jce - viz autorské texty
 • studující ve cvičném článku doplní české významy k anglické nápovědě a zpracuje cvičné příklady
 • lektor následně cvičný článek zkontroluje, opraví a doplní komentářem dle potřeby

1505-09 - ČeV - zadání

 • přihlásit se a dokázat se orientovat a ověřit si fungování možnosti "upravit" pro 3 existující autorské texty 
 • na "Cvičném článku" se naučit pracovat s tímto editorem "Jce"
 • případné dotazy napsat do tohoto pracovního deníku od začátku článku (datum RRMM-DD - ...)
  koukám na to několikrát denně, takže odpovím dle potřeby - - -

 

4 _ 1511-08

přes VYHLEDAT vpravo nahoře najít TIOBE index a podívat se na pořadí popularity jazyků (viz i další odkazy)
Python - řetězce - vytvořit si na notebooku vlastní podobné příklady - Dokumentace k jazyku - VÝSLEDEK NEZNÁM

3 _ 1511-08
Python - doplnit vzoreček do stránky i do programu a ověřit jeho funkčnost - ZATÍM NENÍ
Cobol - časová náročnost různých alternativ čtení souboru - splněno

1  CAS-1.
2 H1 pic 99.
2 M1 pic 99.
2 V1 pic 99.
2 S1 pic 99.
1 CAS-2.
2 H2 pic 99.
2 M2 pic 99.
2 V2 pic 99.
2 S2 pic 99.
1 ROZDIL pic 9(8).
compute ROZDIL =
(S2+(V2*100)+(M2*60*100)+(H2*3600*100)-(S1+(V1*100)+(M1*60*100)+(H1*3600*100)


2 _
anglický slovník - ještě k tomu budu mít poznámky - ČeV

1 _ - splněno
vytvořit nějaký autorský text podle návodu a do komentáře k návodu napsat, zda je návod dostatečně srozumitelný, nebo návrhy na úpravu jeho formulací  

 

https://www.seznam.cz/

https://translate.google.cz/#en/cs/

 

hardware

 • technické vybavení, někdy neformálně "železo", odvozeno od hard - tvrdý, ware - zboží

 
software

 • programové vybavení, odvozeno od soft - měkký, ware = zboží
 • předpona soft- se využívá i v souvislostech, kde jde o "technologii pracovních postupů lidí"

 


 

Pracovní poznámky redaktora a odkazy

 • zdy by měl být překlad všech anglických termínů z lexikonu i z povídání o programovacích jazycích, aby začátečník (např. žák střední školy či senior, ...) našel základní stručnou informaci

problém:

 • ručně tvořené interní odkazy mezi vizitkami (články) není možné dělat jednoduchým kopírováním, ale musí se požívat nástroje k tomu určené - jinak totiž při změně názvu nebo zařazení odkazovaného článku se při kliknutí na odkaz nezobrazuje název článku - !!!!!

předp. cca 20 vizitek / hod

nutné kontroly a opravy:

 • obsahy sborníků 1975 až 1997 - odkazy na příspěvky
  • při nastavení kurzoru nesmí vést na neplatný název nadřízené sekcer, tj. "m-muzejni-sbirky-tmb" - ERROR!
  • v okénku "Link" nesmí být v "URL" textový název - ERROR!, ale má tam být kombinace "&, id, article ..."
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...
     
 • všechny vizitky ve sbornících 1975 až 1984 - zpětné odkazy z vizitek autorů
  • z vizitky příspěvku je třeba přejít na vizitku všech jeho autorů
  • dle výše uvedeného popisu zkontrolovat zpětný odkaz na vizitku
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...