1999  2000  2001  2002  2003  2004 - existuje tematické zařazení - viz odkaz @^
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 ( nezpracovávat: 2013  2014 )

všechny ročníky: sbírka, příklad posledního dokončeného ročníku: 1998

co je potřeba udělat:

 • doplnit obsah sborníku o firmy a počty stran u jednotlivých příspěvků - dle příkladu 1998
 • ke každému příspěvku ve sborníku vytvořit článek jako "vizitku" se štítkem = *záznamy
 • do vizitky doplnit odkaz na příspěvek PDF jako dokument (otevření v novém okně) - vzor 1998
 • na vizitky sborníků 1999 až 2004 doplnit tématické zařazení - dle odkazu @^ a příkladu 1998,
  vč. příslušných tematickcých štítků (pokud existují)
 • na vizitky pro všechny sborníky doplnit štítky se jmény autorů příspěvků a jmény firem (pokud existují)
 • po dokončení ročníku změnit odkazy v jednotlivých řádcích obsahu tak, aby vedly na odpovídající vizitky
 • po dokončení ročníku 1999 všechny odkazy zkontrolovat a předložit k mojí kontrole, zda si rozumíme,
  teprve pak pokračovat na dalších ročnících ...

pokud něco není jasné, pošli SMS nebo mail, průběžně si piš hodiny ...

ahoj - děda - 17. března 2020

úprava vizitek - autori-prispevku-prog-tsw

   - kontrolovat a upravovat se budou POUZE vizitky se štítkem "autoři příspěvků Prog-Tsw" ,
   
 tj. asi 640 z celkového počtu asi 800 ...

   - na vizitce autora se kliknutím na štítek s jeho jménem zjistí počet záznamů s číslem roku
           if = 1
                 - celý obsah vizitky se přepíše textem: dále ^^^ štítky 
           else
                 - výše uvedený text "dále ..." se doplní jako první řádek obsahu vizitky
                 - za něj za mezerou se napíše číslo = počet příspěvků
                 - další obsah vizitky se ponechá beze změny
                 - v titulku článku se jménem autora se za mezerou doplní dvě tečky ".." 

    - každá vizitka by měla mít mj. štítky:se jménem autora a minimálně jedné instituce, ve které je zaměstnán,
      pokud tam instituce není, je potřeba se přes štítek s jeho jménem podívat na vizitky příspěvků,
      kde by měla být instituce uvedena a na jeho vizitku štítek příslušné instituce doplnit

      pokud se potřebná instituce nezjistí, v titulku článku za jménem autora se za mezerou doplní tři tečky "..."

účelem je odfiltrovat vizitky autorů, kteří spolupracovali pouze 1x - následně se budu věnovat individuálníé úpravě těch ostatních ...

ČeV, 16. září 2020

prog-story.technicalmuseum.cz/vizitky-instituci-abecedne - asi 110 vizitek

je potřeba postupně projít všechny vizitky a:

 1. pro jistotu zkontrolovat, zda každá z nich má štítek "*instituce-info" a pokud nemá tak ho doplnit
    
 2. informace - cílově by kazdá vizitka měla mít minimálně 3 štítky
  • ~ jméno instituce
  • *instituce-info
  • název odvětví dle seznamu historicke-podniky-a-instituce, to ale vyžaduje širší znalost souvislostí, takže to budu muset projít sám, ale pro usnadnění je potřeba odfiltrovat množinu nových firem - viz úkol dáleí
     
 3. úkol:
  • IF
   • vizitka už minimálně 3 štítky (jakékoliv) má - vizitku ponechat beze změny
  • ELSE
   • kliknout na štítek se jménem instituce
   • prohlédnout záznamy s odkazy na příspěvky (začínají číslem roku)
   • IF jsou u instituce pouze příspěvky s datem 1990 a vyšším
    • přiřadit vizitce štítek "ostatní nové subjekty po roce 1989"
   • ELSE
    • vizitku ponechat beze změny
     
    

ČeV - 29.10.2020

postup práce při tvorbě stránek Tesla Dataservis:

 1. pro konkretní rubriku úpravit foto, zmenšit je přes rajče a uložit na prog-story
 2. v každém článku aktualizovat seznam stránek:
     - v režimu editace v záložce "Code", z tohoto článku zkopírovat řádek "hr ..." a 2 odkazy na stránky
     - zkopírované řádky vložit v režimu "Code" do aktualizovaného článku
     - doplnit počet řádků dle počtu stránek a v každém řádku upravit jména ročníku, čísla a stránek
 3. po aktualizaci všech článků v rubrice provést kontrolu:
     - otevřít 1. článek a pak listováním (odkaz "Další" dole) prohlédnout všechny ostatní
     - počet obrázků musí souhlasit s uvedeným počtem a seznamem stránek
     - v případě více stránek zběžně posoudit návaznost textu (konec jedné a začátek další stránky)

- - - - - - -

problém:

 • ručně tvořené interní odkazy mezi vizitkami (články) není možné dělat jednoduchým kopírováním, ale musí se požívat nástroje k tomu určené - jinak totiž při změně názvu nebo zařazení odkazovaného článku se při kliknutí na odkaz nezobrazuje název článku - !!!!!

nutné kontroly a opravy:

 • obsahy sborníků 1975 až 1997 - odkazy na příspěvky
  • při nastavení kurzoru nesmí vést na neplatný název nadřízené sekcer, tj. "m-muzejni-sbirky-tmb" - ERROR!
  • v okénku "Link" nesmí být v "URL" textový název - ERROR!, ale má tam být kombinace "&, id, article ..."
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...
     
 • všechny vizitky ve sbornících 1975 až 1984 - zpětné odkazy z vizitek autorů
  • z vizitky příspěvku je třeba přejít na vizitku všech jeho autorů
  • dle výše uvedeného popisu zkontrolovat zpětný odkaz na vizitku
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...

 

A - celkově:

 1. na štítku 2106-23 je odkaz na seznamy publikací, které už jsou v katalogu TMB a nemají zpětné propojení ze strany prog-story
     
 2. úkolem je ke všem těmto publikacím na vizitce prog-story doplnit odkaz na detail v katalogu knihovny TMB a alespoň některé základní údaje podle předtisku, krterý je už na ní připraven
     
 3. příklady propojené vizitky: 
  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/knihovna/396-knihy-sborniky-skripta-vizitky/6079-1954-1955-strucny-filosoficky-slovnik-rozental-judin

  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/knihovna/396-knihy-sborniky-skripta-vizitky/6170-1979-zaklady-psychologie-pro-ucitele-cap
   
    
 4. příklad viztiky k propojení
  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/knihovna/396-knihy-sborniky-skripta-vizitky/6480-b52-1975-prakticke-pouziti-fortranu-oleha-tiser
     
 5. při propojení je potřeba postupovat systematicky v pořadí podle zadaných seznamů a případné nejasnosti zaznamenat v rámci výkazu práce 
     
  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/r-redakce-vyvoje-prog-story/rizeni-vyvoje-expozice-scrum/189-sprint-matej

ČeV - 30.4..2022

1510-17 - ČeV

 • zjistit situaci - - - (úkol na FB)

1509-27 - ČeV - nové zpracování v Cobolu - podobně bude potřeba udělat v Pythonu - na zadání se pracuje 

 • doplněný vstupní soubor . zatím bez oprav z nově prováděné revize a bez doplněné aplikačních oblasti
 • různé výstupy podle zadání na začátku vstupního souboru - tvořeny jako ladění, tj. jsou různě součtované - - -
 • zdrojový program v MF Visual Cobol / MS Windows Visual Studio (kompilátor nemusí být běžně k dispozici)
  • Application3/program1 - třídění a formát výstupu se zadává na začátku vstupního souboru (od 1. sloupce)

1505-16 - Matej

 • potřebné informace jsem obdržel
 • hodlám se tomu věnovat asi za týden 

1505-16 - ČeV

 • pokud lektor mailem vyhlásí zadání, studující v pracovním deníku potvrdí převzetí zadání sdělením, kdy se mu asi bude věnovat a případně lektorovi sdělí připomínky nebo dotazy
 • v současnosti je třeba potvrdit převzetí zadání - Cvičný článek Jce
 • cvičný článek pro cmd-windows teprve připravím a zadání pak vyhlásím mailem

1505-10,11 - ČeV - upřesnění zadání

 • byl vytvořen cvičný článek k nácviku práce s editorem Jce - viz autorské texty
 • studující ve cvičném článku doplní české významy k anglické nápovědě a zpracuje cvičné příklady
 • lektor následně cvičný článek zkontroluje, opraví a doplní komentářem dle potřeby

1505-09 - ČeV - zadání

 • přihlásit se a dokázat se orientovat a ověřit si fungování možnosti "upravit" pro 3 existující autorské texty 
 • na "Cvičném článku" se naučit pracovat s tímto editorem "Jce"
 • případné dotazy napsat do tohoto pracovního deníku od začátku článku (datum RRMM-DD - ...)
  koukám na to několikrát denně, takže odpovím dle potřeby - - -

 

4 _ 1511-08

přes VYHLEDAT vpravo nahoře najít TIOBE index a podívat se na pořadí popularity jazyků (viz i další odkazy)
Python - řetězce - vytvořit si na notebooku vlastní podobné příklady - Dokumentace k jazyku - VÝSLEDEK NEZNÁM

3 _ 1511-08
Python - doplnit vzoreček do stránky i do programu a ověřit jeho funkčnost - ZATÍM NENÍ
Cobol - časová náročnost různých alternativ čtení souboru - splněno

1  CAS-1.
2 H1 pic 99.
2 M1 pic 99.
2 V1 pic 99.
2 S1 pic 99.
1 CAS-2.
2 H2 pic 99.
2 M2 pic 99.
2 V2 pic 99.
2 S2 pic 99.
1 ROZDIL pic 9(8).
compute ROZDIL =
(S2+(V2*100)+(M2*60*100)+(H2*3600*100)-(S1+(V1*100)+(M1*60*100)+(H1*3600*100)


2 _
anglický slovník - ještě k tomu budu mít poznámky - ČeV

1 _ - splněno
vytvořit nějaký autorský text podle návodu a do komentáře k návodu napsat, zda je návod dostatečně srozumitelný, nebo návrhy na úpravu jeho formulací  

 

https://www.seznam.cz/

https://translate.google.cz/#en/cs/

 

hardware

 • technické vybavení, někdy neformálně "železo", odvozeno od hard - tvrdý, ware - zboží

 
software

 • programové vybavení, odvozeno od soft - měkký, ware = zboží
 • předpona soft- se využívá i v souvislostech, kde jde o "technologii pracovních postupů lidí"

 


 

Pracovní poznámky redaktora a odkazy

 • zdy by měl být překlad všech anglických termínů z lexikonu i z povídání o programovacích jazycích, aby začátečník (např. žák střední školy či senior, ...) našel základní stručnou informaci

psaní a zalamování textu

nevěděl jsem jistě, jestli to mysliš tak,

že to mám psat do nového článku,
ale zkusil jsem to.
Doufám, že jsem tím nic nezkazil :-D

Matěj

 

funkce nejčastěji užívaných tlačítek k doplnění českého významu a k vyzkoušení ve cvičném článku

toto jsem měl jenom přeložit?

 • Help, Button, Enter, Shift -pomoc, tlačítko,
 • Justify, Align -odůvodnit, vyrovnat
 • Open in a new window -otevřít v novém okně
 • Content -obsah
 • Target - cíl
  - - -
 • Bold - tučné písmo
 • Italic -kurzíva
 • Align full -vyrovnat celý članek/text
 • Align center, left, right -vyrovnat na střed, doleva, doprava
 • Select text color -vybrat další barvu
 • Select background color -vybrat barvu pozadí
 • Paste -vložit
 • Indent, Outdent - odrážka, předsadit
 • Ordered list, unordered list -uspořádaný seznam, neuspořádaný seznam
 • Default -doplnit
 • Lower, upper -spodní, horní
 • Circle, Disc, Square -kruh, disk, čtverec
 • Insert horizontal ruler -vložit horizontální/vodorovné pravítko
 • Unlink, Insert/edit link -rozpojit, vložit/editovat odkaz

vkládání interního odkazu

Bílovická cukrárna

vkládání externího odkazu

Bílovická cukrárna 2

problém:

 • ručně tvořené interní odkazy mezi vizitkami (články) není možné dělat jednoduchým kopírováním, ale musí se požívat nástroje k tomu určené - jinak totiž při změně názvu nebo zařazení odkazovaného článku se při kliknutí na odkaz nezobrazuje název článku - !!!!!

předp. cca 20 vizitek / hod

nutné kontroly a opravy:

 • obsahy sborníků 1975 až 1997 - odkazy na příspěvky
  • při nastavení kurzoru nesmí vést na neplatný název nadřízené sekcer, tj. "m-muzejni-sbirky-tmb" - ERROR!
  • v okénku "Link" nesmí být v "URL" textový název - ERROR!, ale má tam být kombinace "&, id, article ..."
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...
     
 • všechny vizitky ve sbornících 1975 až 1984 - zpětné odkazy z vizitek autorů
  • z vizitky příspěvku je třeba přejít na vizitku všech jeho autorů
  • dle výše uvedeného popisu zkontrolovat zpětný odkaz na vizitku
  • "if ERROR!", je nutno odkaz opravit - doporučení: otevřít okénko "Link" kopie názvu pro "search", atd ...

Redakční systém Joomla má k dispozici několik editorů (přepínání je vpravo dole) - Jce je z nich nejvýkonnější,
účelem tohoto článku je nabídnout postup k seznámení se s nástroji editoru se současným nácvikem angličtiny,
metodou článku není popis k memorování, ale námět k postupnému samostatnému poznávání funkcí - - -

vybrané základní ovládací prvky

 • tlačítka Upravit, Vytisknout, příp. E-mail - "nabídka u ozubeného kolečka" při prohlížení
 • tlačítka Uložit, Zrušit - při práci s editorem

psaní a zalamování textu

 • průběžné psaní odstavce jako delšího textu bez manuálního zalamování řádků, tj. bez využívání tlačítka Enter
 • ruční zalomení, tj. přechod na nový řádek bez odsazení kombinací tlačítek Shift+Enter
 • nový odstavec, tj. pokračování po odsazení řádku tlačítkem Enter

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

funkce nejčastěji užívaných tlačítek k doplnění českého významu a k vyzkoušení ve cvičném článku,
anglická nápověda se zobrazí, když se na tlačítko dá kurzor, překladač je zde - https://translate.google.cz/#en/cs/,
další anglicky psaný popis je pod tlačítkem Help? - Editor Buttons

 • Help, Button, Enter, Shift -
 • Justify, Align -
 • Open in a new window -
 • Content -
 • Target -
  - - -
 • Bold
 • Italic -
 • Align full -
 • Align center, left, right -
 • Select text color -
 • Select background color -
 • Paste -
 • Indent, Outdent -
 • Ordered list, unordered list -
 • Default -
 • Lower, upper -
 • Circle, Disc, Square -
 • Insert horizontal ruler -
 • Unlink, Insert/edit link -

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

vkládání interního odkazu (otevírání ve stejném okně)

 • kliknout na tlačítko Insert/Edit link
 • vyhledat článek v nabídce datového obsahu expozice - Content, kliknutím se z něj dosadí URL
 • do okénka Text doplnit zobrazovaný text pro odkaz

vkládání externího odkazu (otevírání v novém okně)

 • pravým tlačítkem myši zkopírovat adresu odkazované stránky do schránky
 • kurzor na místo odkazu a klik na tlačítko Paste (nebo přes pravé tlačítko myši)
 • do pracovního okna Paste vložit adresu ze schránky a klik na tlačítko Insert
 • kurzor na odkaz, tlačítko Insert/Edit link a v nabídce Target vybrat Open in new window

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

zde budou postupně doplněny další pokyny - - - ČeV

A) Souvislosti - PROJEKT:

 1. Předpokládá se postupná katalogizace několika stovek knih a firemní dokumentace, kdy každá z publikací bude mít svoji vizitku prog-story (malý článek), vzájemně propojenou na detail katalogu Knihovny TMB a uvedenou v seznamu Knihovna TM v Brně.
           
 2. Každá vizitka bude mít fotku obálky a dle potřeby obsah, tiráž, předmluvu či další vybrané digitalizované stránky - celkově to bude mnoho set foto. Pro vylepšení a úpravy foto bude využíván editor Zoner.
     
 3. Ruční zpracování by bylo neůměrně pracné a náchylné k chybám, proto bude využito programování,
  považuji za užitečné, se blíže seznámit se základy programování dále uvedených jazyků,
  protože jejich alespoň částečná znalost by v budoucnu umožnila i složitější spolupráci:
  • příkazový skript Windows (. cmd = command-file) 
  • příkazový skript Python (.py = vývojové prostředí IDLE)
  • zdrojový kód HTML (.htm/html = webová stránka) 
      
 4. Všechny zdrojové kódy jsou "Textové dokumenty", editovatelné programem "Poznámkový blok"
  • *.cmd se spouští L-dvojklikem
  • *.py se P-klikem otevře v IDLE a spouští tlačítkem F5 - stažení: www.slunecnice.cz/sw/python/
  • *.htm se zobrazí L-dvojklikem
      
 5. Detailní technologický postup bude domluven při osobní konzultaci. Realizace bude probíhat nezávisle na  samostatných pracovištích:
  • redaktor prog-story (focení, hromadná úprava foto, ukládání foto na web, koordinace)
  • brigádní spolupráce (foto a vizitky jednotlivě s propojením na katalog TMB)
  • katalogizace v knihovně TMB (detaily v katalogu a propojení na prog-story

 

B) Podrobnosti - etapy při zpracování dávky 

 1. FOTO - redaktor
  1. nafocení publikací
  2. zmenšení a vylepšení
  3. parametry programů a odeslání složky s dávkou
 2. HTM - brigáda
  1. ruční přejmenování foto *.jpg + dle potřeby úprava úvodních foto publikací "b99a" (narovnání a oříznutí)
  2. vytvoření seznamu fotek ve složce = soubor "dir.txt"- programem "foto-dir.cmd"
  3. vytvoření předlohy pro názvy publikací = soubor "2106-23-N.htm" - programem "htm-N.py" 
  4. vytvoření lokální stránky s publikacemi = soubor "2106-23-L.htm" - programem "htm-L.py"
  5. ruční doplnění názvů z publikací do souboru "2106-23-N.htm" - POZOR !!! - nepřepsat spuštěním dle c)
  6. odeslání složky s přejmenovanými soubory *.jpg a ručně doplněného seznamu "2106-03-N"
 3. WEB - redaktor
  1. umístění souborů *jpg v sekci "data" na webu
  2. kontrola s příp. upřesněním názvů a umístění *.htm na webu
  3. vytvoření složky pro umístění vizitek
 4. Vizitky - brigáda - detaily budou upřesněny při osobní konzultaci
  1. vytvoření článků vizitek
  2. ruční doplnění vizitek o vydavatelské informací z publikací 
  3. po výběru publikací přesuny vizitek dle zadání redaktora
  4. po katalogizaci v Knihovně TMB doplnění vizitek odkazy na detaily
 5. Katalogizace - Knihovna TMB
  1. fyzické převzetí vybraných publikací
  2. vytvoření detailů v katalogu dle dílčích seznamů
  3. v detailech odkazy na vizitky prog-story


ČeV - 19. října 2021, upr. 25.10