A - celkově:

 1. na štítku 2106-23 je odkaz na seznamy publikací, které už jsou v katalogu TMB a nemají zpětné propojení ze strany prog-story
     
 2. úkolem je ke všem těmto publikacím na vizitce prog-story doplnit odkaz na detail v katalogu knihovny TMB a alespoň některé základní údaje podle předtisku, krterý je už na ní připraven
     
 3. příklady propojené vizitky: 
  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/knihovna/396-knihy-sborniky-skripta-vizitky/6079-1954-1955-strucny-filosoficky-slovnik-rozental-judin

  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/knihovna/396-knihy-sborniky-skripta-vizitky/6170-1979-zaklady-psychologie-pro-ucitele-cap
   
    
 4. příklad viztiky k propojení
  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/knihovna/396-knihy-sborniky-skripta-vizitky/6480-b52-1975-prakticke-pouziti-fortranu-oleha-tiser
     
 5. při propojení je potřeba postupovat systematicky v pořadí podle zadaných seznamů a případné nejasnosti zaznamenat v rámci výkazu práce 
     
  http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/r-redakce-vyvoje-prog-story/rizeni-vyvoje-expozice-scrum/189-sprint-matej

ČeV - 30.4..2022