1510-17 - ČeV

 • zjistit situaci - - - (úkol na FB)

1509-27 - ČeV - nové zpracování v Cobolu - podobně bude potřeba udělat v Pythonu - na zadání se pracuje 

 • doplněný vstupní soubor . zatím bez oprav z nově prováděné revize a bez doplněné aplikačních oblasti
 • různé výstupy podle zadání na začátku vstupního souboru - tvořeny jako ladění, tj. jsou různě součtované - - -
 • zdrojový program v MF Visual Cobol / MS Windows Visual Studio (kompilátor nemusí být běžně k dispozici)
  • Application3/program1 - třídění a formát výstupu se zadává na začátku vstupního souboru (od 1. sloupce)

1505-16 - Matej

 • potřebné informace jsem obdržel
 • hodlám se tomu věnovat asi za týden 

1505-16 - ČeV

 • pokud lektor mailem vyhlásí zadání, studující v pracovním deníku potvrdí převzetí zadání sdělením, kdy se mu asi bude věnovat a případně lektorovi sdělí připomínky nebo dotazy
 • v současnosti je třeba potvrdit převzetí zadání - Cvičný článek Jce
 • cvičný článek pro cmd-windows teprve připravím a zadání pak vyhlásím mailem

1505-10,11 - ČeV - upřesnění zadání

 • byl vytvořen cvičný článek k nácviku práce s editorem Jce - viz autorské texty
 • studující ve cvičném článku doplní české významy k anglické nápovědě a zpracuje cvičné příklady
 • lektor následně cvičný článek zkontroluje, opraví a doplní komentářem dle potřeby

1505-09 - ČeV - zadání

 • přihlásit se a dokázat se orientovat a ověřit si fungování možnosti "upravit" pro 3 existující autorské texty 
 • na "Cvičném článku" se naučit pracovat s tímto editorem "Jce"
 • případné dotazy napsat do tohoto pracovního deníku od začátku článku (datum RRMM-DD - ...)
  koukám na to několikrát denně, takže odpovím dle potřeby - - -