30. <<< 2004 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 45 příspěvků 340 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

26. 5. - 28. 5. 2004

2004 1 2004 3 2004 4 2004 5 2004 5a 2004 3a 2004 6

 

Příspěvky:
 1. Novela zákona o elektronickém podpisu - Dagmar Brechlerová
 2. Metodický rámec IS/ICT - Alena Buchalcevová
 3. Adaptivní webové systémy a hodnocení kvality hypermediálních dokumentů - Miroslav Bureš, Ivan Jelínek
 4. 30 let informací, inspirace a interakce - Tvorba softwaru a ProgramováníOstrava - Vlastimil Čevela
 5. XML a XWEB jako nástroje pro tvorbu webového sídla s velkým množstvímkřížových odkazů - Vlastimil Čevela
 6. Databáze sborníků TSW a Programování Ostrava - Vlastimil Čevela
 7. Decentralizovaná správa domény .cz - Jiří Dohnal
 8. Databáze v prostředí webu - Radek Dvořák
 9. Statistické modelování jakosti softwaru - Martin Halva
 10. Využití elektronického podpisu v ČR - Milana Hrabalová, Otakar Fišer
 11. Nástroje pro modelování a simulace výrobních procesů - Jan Jirsa
 12. Požadavky na informační systém plynoucí z integračních nároků podnikovéhoprostředí - Dušan Kajzar
 13. Zabezpečování jakosti software bezpečnostních systémů v rámci projektu - Česlav Karpeta, Ondřej Povalač
 14. Jazyk C# a .NET Framework na Linuxu - Aleš Keprt
 15. Využití MDA pro integrovaný vývojový nástroj QI Builder - Cyril Klimeš, Jaroslav Procházka
 16. Analýza výkonov SW firmy - Juraj Kubiš
 17. Vzory pro HCI a GUI - Miloš Kudělka
 18. Tvorba software na začátku XXI. století a existující komunita v ČR - Branislav Lacko
 19. Systémový přístup k jakosti software - Branislav Lacko
 20. Technologie Model-view-controller a její uplatnění při návrhu a implementaciportálových řešení - Ivo Martiník
 21. Data warehouse and transaction information systems - Bohuslav Martiško
 22. Objektový přístup v databázové technologii - Vojtěch Merunka
 23. Kritika některých výkladů objektově orientovaného paradigmatu - Martin Molhanec
 24. Metodiky orientované na tvorbu webových sídel - Martin Molhanec
 25. Peer-to-peer přístup k vyhledávání na Internetu - Adam Morávek, Ivan Jelínek
 26. Broadband jako faktor multimediálních aplikací - Olga Müllerová
 27. Přenosy dat v heterogenním prostředí - Jaromír Ocelka
 28. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference - Šárka Ocelková
 29. Využití platformy .NET v podnikové integraci - Martin Ota, Ivan Jelínek
 30. Nástroje na zvyšování kvality kódu - Jarmila Pavlíčková, Luboš Pavlíček
 31. Aspektově orientované programování - Marek Pícka
 32. Quality IT - has the time come ? - Bogdan Pilawski
 33. Webové aplikační rámce - Tomáš Pitner
 34. Sám já ladívám rád - Jaroslav Pokorný
 35. Možnosti rozšírenia a aplikácie jazyka UML pri analýze návrhu - Ivan Polášek, Jan Ministr, Josef Fiala
 36. Monitorování správních procesů - Jaroslav Ráček
 37. Softwarová podpora testování aplikací - Miroslav Richter
 38. Specifika certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2001 v organizacích, které sezabývají vývojem software - Václav Šebesta
 39. Objektove-relační mapování s využitím technologie JDO - Vít Stinka
 40. Sémantický web a automatické generovanie jeho obsahu - Martin Švihla, Ivan Jelínek
 41. Třícet instancí třídy Programování_Tvorba softwaru - Josef Tvrdík
 42. Nástroje Business Intelligence - Milena Tvrdíková
 43. Kvalita software ve světle mezinárodních norem - Jiří Vaníček
 44. Programování na přelomu tisíciletí - Miroslav Virius
 45. Modelování procesů veřejné správy pomocí Firststep - Pavel Vlček