A) Souvislosti - PROJEKT:

 1. Předpokládá se postupná katalogizace několika stovek knih a firemní dokumentace, kdy každá z publikací bude mít svoji vizitku prog-story (malý článek), vzájemně propojenou na detail katalogu Knihovny TMB a uvedenou v seznamu Knihovna TM v Brně.
           
 2. Každá vizitka bude mít fotku obálky a dle potřeby obsah, tiráž, předmluvu či další vybrané digitalizované stránky - celkově to bude mnoho set foto. Pro vylepšení a úpravy foto bude využíván editor Zoner.
     
 3. Ruční zpracování by bylo neůměrně pracné a náchylné k chybám, proto bude využito programování,
  považuji za užitečné, se blíže seznámit se základy programování dále uvedených jazyků,
  protože jejich alespoň částečná znalost by v budoucnu umožnila i složitější spolupráci:
  • příkazový skript Windows (. cmd = command-file) 
  • příkazový skript Python (.py = vývojové prostředí IDLE)
  • zdrojový kód HTML (.htm/html = webová stránka) 
      
 4. Všechny zdrojové kódy jsou "Textové dokumenty", editovatelné programem "Poznámkový blok"
  • *.cmd se spouští L-dvojklikem
  • *.py se P-klikem otevře v IDLE a spouští tlačítkem F5 - stažení: www.slunecnice.cz/sw/python/
  • *.htm se zobrazí L-dvojklikem
      
 5. Detailní technologický postup bude domluven při osobní konzultaci. Realizace bude probíhat nezávisle na  samostatných pracovištích:
  • redaktor prog-story (focení, hromadná úprava foto, ukládání foto na web, koordinace)
  • brigádní spolupráce (foto a vizitky jednotlivě s propojením na katalog TMB)
  • katalogizace v knihovně TMB (detaily v katalogu a propojení na prog-story

 

B) Podrobnosti - etapy při zpracování dávky 

 1. FOTO - redaktor
  1. nafocení publikací
  2. zmenšení a vylepšení
  3. parametry programů a odeslání složky s dávkou
 2. HTM - brigáda
  1. ruční přejmenování foto *.jpg + dle potřeby úprava úvodních foto publikací "b99a" (narovnání a oříznutí)
  2. vytvoření seznamu fotek ve složce = soubor "dir.txt"- programem "foto-dir.cmd"
  3. vytvoření předlohy pro názvy publikací = soubor "2106-23-N.htm" - programem "htm-N.py" 
  4. vytvoření lokální stránky s publikacemi = soubor "2106-23-L.htm" - programem "htm-L.py"
  5. ruční doplnění názvů z publikací do souboru "2106-23-N.htm" - POZOR !!! - nepřepsat spuštěním dle c)
  6. odeslání složky s přejmenovanými soubory *.jpg a ručně doplněného seznamu "2106-03-N"
 3. WEB - redaktor
  1. umístění souborů *jpg v sekci "data" na webu
  2. kontrola s příp. upřesněním názvů a umístění *.htm na webu
  3. vytvoření složky pro umístění vizitek
 4. Vizitky - brigáda - detaily budou upřesněny při osobní konzultaci
  1. vytvoření článků vizitek
  2. ruční doplnění vizitek o vydavatelské informací z publikací 
  3. po výběru publikací přesuny vizitek dle zadání redaktora
  4. po katalogizaci v Knihovně TMB doplnění vizitek odkazy na detaily
 5. Katalogizace - Knihovna TMB
  1. fyzické převzetí vybraných publikací
  2. vytvoření detailů v katalogu dle dílčích seznamů
  3. v detailech odkazy na vizitky prog-story


ČeV - 19. října 2021, upr. 25.10