úprava vizitek - autori-prispevku-prog-tsw

   - kontrolovat a upravovat se budou POUZE vizitky se štítkem "autoři příspěvků Prog-Tsw" ,
   
 tj. asi 640 z celkového počtu asi 800 ...

   - na vizitce autora se kliknutím na štítek s jeho jménem zjistí počet záznamů s číslem roku
           if = 1
                 - celý obsah vizitky se přepíše textem: dále ^^^ štítky 
           else
                 - výše uvedený text "dále ..." se doplní jako první řádek obsahu vizitky
                 - za něj za mezerou se napíše číslo = počet příspěvků
                 - další obsah vizitky se ponechá beze změny
                 - v titulku článku se jménem autora se za mezerou doplní dvě tečky ".." 

    - každá vizitka by měla mít mj. štítky:se jménem autora a minimálně jedné instituce, ve které je zaměstnán,
      pokud tam instituce není, je potřeba se přes štítek s jeho jménem podívat na vizitky příspěvků,
      kde by měla být instituce uvedena a na jeho vizitku štítek příslušné instituce doplnit

      pokud se potřebná instituce nezjistí, v titulku článku za jménem autora se za mezerou doplní tři tečky "..."

účelem je odfiltrovat vizitky autorů, kteří spolupracovali pouze 1x - následně se budu věnovat individuálníé úpravě těch ostatních ...

ČeV, 16. září 2020