1999  2000  2001  2002  2003  2004 - existuje tematické zařazení - viz odkaz @^
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 ( nezpracovávat: 2013  2014 )

všechny ročníky: sbírka, příklad posledního dokončeného ročníku: 1998

co je potřeba udělat:

 • doplnit obsah sborníku o firmy a počty stran u jednotlivých příspěvků - dle příkladu 1998
 • ke každému příspěvku ve sborníku vytvořit článek jako "vizitku" se štítkem = *záznamy
 • do vizitky doplnit odkaz na příspěvek PDF jako dokument (otevření v novém okně) - vzor 1998
 • na vizitky sborníků 1999 až 2004 doplnit tématické zařazení - dle odkazu @^ a příkladu 1998,
  vč. příslušných tematickcých štítků (pokud existují)
 • na vizitky pro všechny sborníky doplnit štítky se jmény autorů příspěvků a jmény firem (pokud existují)
 • po dokončení ročníku změnit odkazy v jednotlivých řádcích obsahu tak, aby vedly na odpovídající vizitky
 • po dokončení ročníku 1999 všechny odkazy zkontrolovat a předložit k mojí kontrole, zda si rozumíme,
  teprve pak pokračovat na dalších ročnících ...

pokud něco není jasné, pošli SMS nebo mail, průběžně si piš hodiny ...

ahoj - děda - 17. března 2020