27. <<< 2001 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 25 příspěvků 195 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

29. 5. - 31. 5. 2001

2001 1 2001 3 2001 4 2001 3a 2001 5

 

Příspěvky:
 1. Bezpečnost dat v organizaci a IS - Dagmar Brechlerová
 2. Jak se stalo, že programovací jazyk COBOL přežil rok 2000 - Vlastimil Čevela
 3. Metodika klasifikace metodik - Pavel Drbal
 4. Software pro kapesní počítače - Rostislav Fojtík
 5. eKit - aspekty ovlivňující vývoj intranet aplikace - Libor Gála, Michal Harsa, David Krch
 6. Požadavky na jakost softwarových balíků - Martin Halva
 7. Elektronické rozhodování v tržním prostředí - Roman Heczko
 8. Návrh na založení Fakulty informačních technologií na VUT v Brně - Max Jan Honzík
 9. Praktické zkušenosti s budováním internetové aplikace v prostředí IBMVisualAge for Java a IBM Websphere Application Server - Pavel Janík
 10. Optimalizátor SQL dotazů - úvod do problematiky - Dušan Kajzar, Magda Chmelařová
 11. Uplatnenie princípov objektového modelovania pri budovaní informačnýchsystémov - Iveta Kremeňová, Roman Súlovec
 12. IT na pozadí rozvoja firmy - Juraj Kubiš
 13. Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství - Branislav Lacko
 14. Možnosti využitia internetu (intranetu) v prístupe koncových používatelov kinformačnému systému - Bohuslav Martiško
 15. Některé aspekty přechodu od fáze analýzy k návrhu při OO tvorbě softwaru - Vojtěch Merunka
 16. WebL - Web Language - Martin Molhanec
 17. Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol - Martin Molhanec
 18. XML a informační systémy - Tomáš Pitner
 19. E-commerce: Barriers and Limitations - Bogdan Pilawski
 20. Cesta k business intelligence - Martina Pochyla
 21. Aplikace XML pro Internet - Jaroslav Ráček
 22. Možnosti jazyka C# a jeho integrace s jinými jazyky - Vladimír Sklenář, Václav Snášel
 23. Amphora - nástroj pro indexování webových stránek - Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková
 24. Application of a Metasystem in University IS Development - Petr Smolík, Tomáš Hruška
 25. Posouzení shodnosti či rozdílnosti počítačových programů - Vlastimil Trávník