11/23 - text příspěvku - Miroslav Medek / ÚSI Bratislava - 16 s.

metasystém (! popis datových komponent, katalog), Cobol (předkompilace s analýzou dat),