model prvku prog-story ...

hradil-josef ^ - příklad
peska-jiri ^ - příklad
verosta-vladimir ^ - příklad
sokol-jan ^ - příklad

formát ČLÁNEK

  • název = "příjmení jméno"
  • k - D - lidé / všichni lidé
  • s - abc-lidé, . skupina lidí (...), instituce (...)
    **) dosavadní štítky se jmény budou postupně zrušeny - - - (!)

autorství exponátů prog-story

  • o - exponát (příspěvek) *)
  • . . .

charakteristika daších aktivit
   dle potřeby, vč. odkazů na externí zdroje

- - - - -

k = kategorie (cesta), o = odkaz, s = štítek, (...) = opakování

ABC lexikon

*) původně byly v článcích uvedeny odkazy na obsahy jednotlivých ročníků sborníků, kde měl autor příspěvek,
   při napadení hackery v 1. pololetí roku 2016 byly ale nesmyslně přesměrovány, takže se musely zrušit,

   v rámci probíhající revize jsou postupně nahrazovány odkazy (o) dle tohoto modelu,
   děkuji za trpělivost, říjen 2016, ČeV