... příběh PROG-STORY ... / kapitola 5.  

   Účelem virtuální expozice je nabídnout návštěvníkovi on-line informace k tématu, které hledá. Zpravidla se k nim dostane přes nějaký informační panel nebo vizitku, odkud vede jeden nebo více odkazů na zdroje konkretních informací.

   Jsme v obecném virtuálním prostoru, tak není rozlišováno, zda se hledaný virtuální exponát s informacemi nachází přímo na serveru "prog-story" nebo někde jinde na druhém konci světa. Z tohoto pohledu tedy expozice funguje jako multitématický rozcestník.

   Kromě zpřístupnění on-line exponátů je dalším účelem expozice upozornit na existenci fyzických exponátů, tj. předmětů, sbírek, tištěných publikací nebo článků v časopisech a pod. V takových případech by na informačním panelu či na vizitce měla být nejen stručná charakteristika obsahu s identifikací (např. nakladatel, vydání atd), ale u publikací i rozsah (počet stran) a jako "přidaná hodnota" též praktická informace, kde je popisovaný zdroj dostupný. 

   Dosavadní zkušenosti redaktora totiž ukazují, že z různých důvodů vůbec nelze spoléhat na běžnou dostupnost ani povinných výtisků s ISBN. Většinou se navíc jedná o historické podnikové či jinak účelové publikace, které nejen, že nebývaly předávány do veřejných knihoven či archivů, ale bohužel někdy i jako "nepotřebné dědictví socializmu" přímo zlikvidovány. 

   Nejsou vzácné případy, kdy lidé, kteří se v minulosti zabývali tématy, o kterých expozice pojednává, mají doma různé dokumenty nebo odbornou literaturu, pro které již nemají další využití. Proto bude vítáno, když je nabídnou k zařazení do technické knihovny TM v Brně*, kde je vytvářen též fyzický odborný informační fond. Ten slouží nejen jako zázemí pro virtuální expozici, ale především pro současné i budoucí badatele.

Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2014 ^ - jako bezúplatný dar pro TM v Brně 
* TM v Brně / neformální přehled dárců publikací aj.

Vlastimil Čevela - Modřice, 16. prosince 2015, doplněno v září 2021