... příběh PROG-STORY ... / kapitola 6.  

   V rámci aktivit TM v Brně, spojených s přípravou stálé expozice o výpočetní technice se počítá i s konáním různých akci na související témata. První z nich byla konference "Ada 200"*  v prosinci 2015  k výročí narození lady Augusty Ady Lovelace, považované za první programátorku a o programovacím jazyku Ada. V dalším textu jsou proto formulovány principy, podle kterých je tvořena virtuální prezentace těchto akcí.

   Virtuální expozice prog-story je postavena na velice podobných principech, jako stálé muzejní expozice. To znamená, že trvale nabízí návštěvníkům k prohlídce a poučení určitou množinu exponátů. Na rozdíl od fyzických expozic však má na exponáty daleko víc místa a nesrovnatelně jednodušší možnosti pro jejich další doplňování.

   Svým pojetím skutečné "muzejní expozice" ve virtuálním prostoru webu se však dost zásadně liší od běžných stránek pořadatelů akcí. Na rozdíl od nich se neomezuje pouze na pozvání či následné informování o konání akce, jak bývá běžné. Virtuální prezentace akce je zde totiž chápána jako soubor "virtuálních exponátů", jejichž účelem je co možná věrné přiblížení úplného věcného obsahu i atmosféry akce - tedy zaznamenat, uchovat a zpřístupnit svědectví o akci pro návštěvníky.

   Virtuálními exponáty jsou tedy též veškeré prezentované texty nebo fotografie či audio/video záznamy, takže právo na jejich zveřejnění v úplném znění na webu prog-story musí být předem ošetřeno mezi pořadatelem akce a příslušnými autory.

  Popisovaný přístup k virtuální prezentaci akcí uplatňuje reaktor expozice prog-story na stránkách Modřický internetový magazín* a na něj nově navazujících už více než 10 let. Jejich návštěvníci se proto mohou inspirovat zajímavými výlety*, "navštívit" Dětské folklorní setkání* či další akce Folklorního kroužku anebo opakovaně na videu "prožít" velice úspěšné koncerty* v Modřicích na radnici.


Modřice, 20. prosince 2015 / Vlastimil Čevela

*<<<^  Ada 200 - konference TM v Brně
*<<<^  mim2.webnode.cz - Modřický internetový magazín
*<<<^  mim.cemotel.cz/a/vylety - MIM / Výlety
*<<<^  mim.cemotel.cz/13-q2/kk65 - MIM / Dětské folklorní setkání 2013
*<<<^  modricke-koncerty.webnode.cz/mk79 - Předvánoční hudební setkání 2015