prosinec - uzavření smlouvy o spolupráci

Dne 8. 12. 2014 byla uzavřena smlouva o spolupráci na téma

Programování a projektování aplikací IT,

kterou mezi sebou uzavřeli Technické muzeum v Brně a redaktor virtuální expozice.
Cílem smlouvy je realizace námětu, jehož obsahem je

 • obohacení sbírkového fondu muzea o fyzické předměty, digitální záznamy
  a pamětnické vzpomínky na výše uvedené téma
    
 • vytvoření nové samostatné internetové virtuální expozice muzea,
  dokumentující vznik a vývoj nového inženýrského oboru programování,
  který pomocí výpočetní techniky vytváří konkretní aplikace

  rámcovým historickým vymezením je období let 1965 až 2005 na území bývalého Československa
  a nástupnických států České a Slovenské republiky

 • pokud bude vytvoření virtuální expozice úspěšné,
  mohla by být rozšířena o expozici k historickému jazyku COBOL,
  současné programovací jazyky apod.

garant expozice ze strany muzea: Jaroslav Pipota
redaktor věcného obsahu expozice: Vlastimil Čevela
Historie programování aplikací VT a IT na webu Technického muzea v Brně ^ - rekapitulace redaktora

listopad - spuštění virtuální expozice

Na serveru Technického muzea v Brně spuštěna první verze virtuální expozice, pod redakčním systémem Joomla! (zatím pouze na adrese s čísleným kódem) a současně byla zahájena konkretní práce redaktora.

autorské texty redaktora ke koncepci expozice:

správce redakčního systému Joomla! na webu TMB: Roman Kučera

září - předložení projektového záměru

Programování a projektování aplikací IT ^ (dokument)

   Tento pracovní projektový záměr navazuje na existující sbírku a připravovanou expozici o výpočetní technice v Technickém muzeu v Brně (TMB). Jeho cílem je v rámci aktivit TMB vytvořit virtuální expozici, dokumentující vznik a vývoj inženýrského oboru programování, který prostřednictvím výpočetní techniky vytváří konkretní aplikace.

autor a předkladatel projektového záměru: Vlastimil Čevela