prosinec - akce - Ada 200

1. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

listopad - dohodnuté úkoly (2)

 • Doplnění virtuální expozice o seznamy více než tisíce příspěvků ve 40 sbornících sbírkového souboru Programování a TSW 1975-2014
  realizace:
     - Programování a Tvorba SW 1975-2014 ve virtuální expozici ^
       po otevření stránky jsou seznamy přístupné z rozbalené nabídky jednotlivých ročníků v okruhu T vpravo
    
 • Vytvoření rozcestníku s odkazy na významná domácí i zahraniční muzea, virtuální expozice a stránky s tématikou programování a IT
  realiazace:
     - Muzea, virtuální expozice a webové stránky ^ - 12/2015 cca 100 článků, 04/2016 cca 120 článků

září - smlouvy o převzetí darů (1)

Podle současně uzavřených darovacích smluv byly jako bezúplatný dar pro sbírky Technického muzea v Brně předány

2 sady tištěných sborníků ze 40 ročníků seminářů
Programování 1975 - Tvorba softwaru 2014
včetně CD Prog-Tsw 1975-2004

předávající: Vlastimil Čevela - Modřice, Branislav Lacko - Lysice
přebírající: Jaroslav Pipota - Technické muzeum v Brně
Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2014 do TM v Brně ^ - foto, podrobný záznam o předání
 
   Sborníky obsahují celkem 9.609 stran, na kterých je 1.058 příspěvků od 637 různých autorů z několika stovek organizací - během 40 let byly vydány v celkovém nákladu 8.955 výtisků.
 
   Svým rozsahem, historickou dobou trvání i šíří záběru, spolu z pohledy ze širokého spektra praktických programátorů i akademické obce lze tento sbírkový soubor právem považovat za unikátní doklad k historii programování v ČSSR a následně v Česku i na Slovensku.

červen - dohodnuté úkoly (1)

 • Návrh flexibilní struktury prohlídkových okruhů virtuální expozice a její realizace
  realizace:
     - vodorovná hlavní nabídka na každé stránce
     - svislá rozbalovací nabídka "Prohlídkové okruhy" (sekce), A, B, C, D, E - H, M, P, R na každé stránce
    
 • Pořízení digitálního datového obsahu a vytvoření stránek, dokumentujících nasazení několika tisíc RVHP počítačů EC/JSEP a SM/SMEP v 70-tých a 80-tých letech min. století v bývalém Československu
  realizace:
     - 1989 - Ročenka Sdružení uživatelů JSEP a SMEP ^ - podklad s odkazy na výsledky
     - Firemní počítače EC a SM ^ - pracovní seznam cca 3500 instalací v letech 1974 - 1988

duben - testování expozice (1)

Testování úvodní stránky, skladby hlavní nabídky a členění do prohlídkových okruhů
<<<^  Test 1504-19 - zadání, výsledky a závěry vč. seznamu posuzovatelů (15 lidí)

duben - nová verze redakčního systému Joomla 3.4.1