5/30 - text příspěvku - Jaroslav Hrouda / VÚ Chem. průmyslu Praha - 8 s.

programování_ostatní  (segmentarizace v PL/I),  @PL/I  (segmentarizace jako metoda PG),