9/30 - text příspěvku - Alexander Winkler / OKD Ostrava - 11 s.

real_time_aplikace  (! teleprocessingové IS),  @systémové_programování  (! doplnění pro teleprocessing),  IBM_počítače  (! vlastní SW pro terminálový IS),