18/30 - text příspěvku - Vlastimil Čevela  viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek / Ingstav Brno - 11 s.

systémový_přístup  (! Metoda systémového popisu),  metasystém  (! Metoda systémového popisu),  dokumentace_a_standardy  (! systémové popisy v počítači),