24/30 - text příspěvku - Petr Kala, Jan Zátopek / Tatra Kopřivnice - 8 s.

programování_interakce  (! dialog při pořizování dat),  prostředí_ostatní  (dálkový sběr dat, terminál UDS 2000),