Vzhledem k mimořádně rychlému rozvoji oboru nejenom vznikají nové pojmy a náustroje, ale take se mění věcný obsah těch dřívějších. Proto je v této fázi vývoje virtuální expozice vytvořena tato souhrnná rubrika pro jejich zaznamenání s tím, že se předpokládá následná podrobnější kategorizace dle potřeby.

Čev - duben 2016