PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky  |  rubrika je rozpracovaná a zatím odložená - ČeV, listopad 2020

ABC - historické počítače v ČSSR (vybrané) ..., @ ...

1973

rozcestník