@@@ - novinky & komentáře  |   EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  Témata  |  Tisky ke stažení   |P20190910 161633

/  Mapa B  /  sekce B: 

 • komentář
  • Hlavním náplní sekce B jsou historické počítače a další výpočetní technika do roku 1989. Pro předchozí a následný vývoj jsou nabízeny spíše orientační informace a odkazy na externí on-line zdroje.
      
  • Současný obsah sekce digitalizovanými, odkazovanými i původními texty, fotografiemi a vzpomínkami pamětníků především doplňuje fyzickou expozici. Při porovnání informací na webu lze doložit, že vystavované exponáty v oděleních Analogové počítače, počítač LGP 30 a počítač Minsk 22 patří mezi  dochované unikáty ve světovém měřítku.  
      
  • Zcela mimořádným informačním zdrojem je on-line přístupný mnohasetstránkový ALMANACH historie Výzkumného ústavu matematických strojů Praha. VÚMS byl hlavním hráčem, který s Teslou Pardubice, SAV Bratislava a VÚVT Žilina tvořil vývojový základ pro tuzemskou výrobu výpočetní techniky, využívané v podnicích a organizacích bývalého Československa.
      
  • Rozsáhlou on-line dokumentací a svědectvím přímých účastníků z bývalé Tesly Pardubice je představena pozapomenutá a přitom celostátně velice významná etapa počítačů Tesla 200/300. Původně licenční výroba, na kterou navázal úspěšný vlastní vývoj, ten však byl násilně administrativně ukončen.
      
  • Stručným způsobem je předložen přehled nejvýznamnějších počítačů v Československu, včetně vizitek s jednotlivými typy a odkazovací výčet technických prostředků k záznamu a prezentaci dat.
      

ČeV - únor 2021
na úvodním obrázku jsou účastníci odborné konference 2019 - 50 let od zahájení sériové výroby Tesla 200 u počítače Minsk 22 ve fyzické expozici VT TM v Brně (foto Gabriela Čevelová)