PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky  |  rubrika je rozpracovaná a zatím odložená - ČeV, listopad 2020

v rubrice jsou zatím zahrnuty pouze počítače Československé výroby,
informace o zahraničních jsou nesystematicky v externích odkazech nebo v záznamech dle štítků (s) ...