1970/2 - akce na MS v lyžování, zpracovávané VS Tesla Tatry
1970/2 - Byli jsme při tom ... aneb Trampoty tří filmařů ve Vysokých Tatrách
1970/2 - lidé a ohlasy kolem VS Tesla Tatry na MS v lyžování
1970/2 - Tesla 200 na MS v lyžování 1970 ve Vysokých Tatrách
1970/2 - Tesla 200 na MS v lyžování ve Vysokých Tatrách
1970/2 - VS Tesla Tatry navštívil prezident Svoboda
1970/3 - Druhá konference zájmového sdružení uživatelů počítače Tesla 200
1970/3 - Mezinárodní sympozium o využití počítačů v chovatelství
1970/3 - Sestavování operativních kalkulací v základních položkách kalkulačního vzorce
1970/3 - Závěrečné hodnocení z Tater
1970/3 - Zpracování kusovníků na počítači Tesla 200
1970/4 - Dataclub Tesla zasedal v Havířově
1970/4 - Návrh na programové vybavenie počítača Tesla 200 pre potrieby vysokých škol
1970/4 - Sestavení souhrnných kusovníků a souhrnných THN materiálových
1970/4 - Systém automatizované evidence základních prostředků
1970/4 - Uplatnění počítače Tesla 200 ve stavebnictví
1971 - Protokol 5. prac. konference Dataclubu Tesla 200 '
1971 ... / Systém práce v podnikovém VS Tesla 200 Ingstav Brno ***
1971 ... / Zpracování materiálové evidence na počítači Tesla 200 s decentralizovaným sběrem dat pomocí organizačních automatů Consul 253 ***
1971 (1979) ... Priority v plánu strojového času výpočetního střediska