dále ^^^ štítky 33

akce - Programování a Tvorba softwaru - odborný grarant Prog-TSW 1975-1995, člen přípravného výboru 1996-2000

1982 - Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Programování Ostrava ČL
1980 - Problémy návrhu modulárních programů - Programování Havířov
1978 - Poznámky ke standardizaci v programování, dokumentaci a evidenci - Programování Havířov
1978 - Vývoj semináře - Programování Havířov
1977 - Seminář očima přípravného výboru a očima účastníků - Programování Havířov
1975 - Využití technik indexace a řetězení ve vědecko-technických výpočtech - Programování Havířov

1975 - Programování Havířov
1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1980 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL