3/28 - text příspěvku - Vilém Čimbura, Petr Jiříček, Jaroslav Josífko, Jaroslav Klečka, Emil Kopčil, Karel Metzl, V. Orlík, Jiří Peška, Zdeněk Rusín, Dušan Streit / xxx - 9 s.

parametrické_programy  (! záznam z diskuze o param-PG),