maa 2/1982, Otto Šmída - Textilana Liberec, počítač M 4030-1, OS/IBM verze 21.8F, 1 s.
upozornění na význam typu uložení numerických dat pro jejich zpracování