Popis jazyka - I. a II. část - vydáno 1986
Příručka programátora - vydáno 1987
    autoři: Petr Bílek, Petr Dvořáček, Jan Gruber, Oldřich Přichystal (pouze Popis jazyka), Jiří Šmerk, Vladimír Vérosta

další informace budou doplněny v návaznosti na postup zpracování souvisejících podkladů ...
ČeV - září 2015