Technické muzem v Brně vystavuje původní počítač LGP 30 v expozici VT - viz štítek ^^^