1967-1987 - Něco k automatizaci v České státní spořitelně

Franitšek Březina  (shrnutí v Ročence sdružení uživatelů JSEP a SMEP 1989)