různé odkazy:

odkazy na souvislosti (Wiki):  | 

odkazy na souvislosti

 http://cs.wikipedia.org/wiki/ČSSR

Výrobně hospodářská jednotka - VHJ

   Národní podnik   Ústřední orgány státní správy   Proces přestavby v ČSSR

Státní podnik

Socializmus zvítězil - 11. 7. 1960

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-67 - vznik VHJ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbírka zákonů

https://cs.wikipedia.org/wiki/ČSSR

https://cs.wikipedia.org/wiki/ČSR

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika ČSSR