obrázek

   Neperiodický vnitřní informátor pracovníků n.p. Ingstav Brno, který nepravidelně vydávali "celozávodní výbor KSČ, vedení podniku a celopodnikový výbor ROH" v počtu 5 000 výtisků a řídila redakční rada  |  vyšel v březnu 1970  jako mimořádné vydání a pak nepravidelně vycházelo celkem 197 řádných vydání, většinou téměř každý měsíc v letech 1972 až 1990  |  v rámci realizovaných cca 200 vydání tak vyšlo přes 800 novinových stran v celkovém rozsahu 100.000 výtisků  |  při průměrném počtu kolem 20 příspěvků v jednom vydání jich tedy celkem bylo asi 4.000  |  každé vydání autorsky a redakčně vyžadovalo dát dohromady na 50 stran A4 článků, reportáží, kreseb a fotografií, tj. dochovaný tištěný komplet reprezentuje na 10.000 stran původních informačních zdrojů o 20 letech dění v jednom z nejvýznamnějších stavebních podniků u nás ...  |  vybrané příspěvky (asi 5%) digitalizovány  |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17776  - Knihovna TM v Brně   
   (v souladu s evidencí na portálu knihovny.cz, je v Knihovně TM komplet veden jako pokračování časopisu "Rozběh") 

obrázek   
   ... dárce 2021: soukromý archiv pamětníka - .d-cev. Vlastimil Čevela, od 1. řádného čísla v červenci 1972 člen, od 193. čísla v prosinci 1989 do zániku podniku v květnu 1990 (č. 197.) předseda redakční rady, autor více než 80 digitalizovaných příspěvků (zi.cev) ...

 << záhlaví a úvodník 1. řádného vydání, odkaz na MZK

obrázek   
Příležitost k bilancování - Co není v tiráži (pohled na redakční práci) 
příklad jedné z velice významných náplní n.p. Ingstav - přehrady 

<< záhlaví jubilejního vydání č. 100

ČeV - květen 2021