obrázek

   Neperiodický vnitřní informátor pracovníků n.p. Ingstav Brno, který nepravidelně vydávali "celozávodní výbor KSČ, vedení podniku a celopodnikový výbor ROH" v počtu 5 000 výtisků a řídila redakční rada  |  vyšel v březnu 1970  jako mimořádné vydání a pak nepravidelně vycházelo celkem 197 řádných vydání, většinou téměř každý měsíc v letech 1972 až 1990  |  v rámci realizovaných cca 200 vydání tak vyšlo přes 800 novinových stran v celkovém rozsahu 100.000 výtisků  |  při průměrném počtu kolem 20 příspěvků v jednom vydání jich tedy celkem bylo asi 4.000  |  každé vydání autorsky a redakčně vyžadovalo dát dohromady na 50 stran A4 článků, reportáží, kreseb a fotografií, tj. dochovaný tištěný komplet reprezentuje na 10.000 stran původních informačních zdrojů o 20 letech dění v jednom z nejvýznamnějších stavebních podniků u nás ...  |  vybrané příspěvky (asi 5%) digitalizovány  |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17776  - Knihovna TM v Brně   
   (v souladu s evidencí na portálu knihovny.cz, je v Knihovně TM komplet veden jako pokračování časopisu "Rozběh") 

obrázek   
   ... dárce 2021: soukromý archiv pamětníka - .d-cev. Vlastimil Čevela, od 1. řádného čísla v červenci 1972 člen, od 193. čísla v prosinci 1989 do zániku podniku v květnu 1990 (č. 197.) předseda redakční rady, autor více než 80 digitalizovaných příspěvků (zi.cev) ...

 << záhlaví a úvodník 1. řádného vydání, odkaz na MZK

obrázek   
Příležitost k bilancování - Co není v tiráži (pohled na redakční práci) 
příklad jedné z velice významných náplní n.p. Ingstav - přehrady 

<< záhlaví jubilejního vydání č. 100

ČeV - květen 2021

Application Note 942

nahled

 

   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17925 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 nahled

stránkový snímač OCR, TOCR Media Manual

nahled

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17923 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

nahled

 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17916 - knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 nahled nahled nahled nahled

nahled

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17952 - Knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota - Ovíjecí poloautomat ???

IBM Remote Multiplexers and Communications Terminals - Instalation Manual - Physical Planning

nahled

 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17920 - Knihovna TM v Brně
  
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

nahlednahlednahled

obálka   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17953 - Knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17955 - Knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

nahled nahled

obálka   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17959 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

nahled nahled nahled

Slovenský Ústredný výbor SZM, SR ČSVTS, T-Klub SZM - Knižnica aplikácií, Zborník č. 3, XX s. - 2 000 v.

nahled

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17926 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

 nahled nahled nahled nahled

obálka   

JZD Agrokombinát Slušovice 1987  |  autoři: Kolektiv pracovníků závodu ZAK II.  |  164 s. - 1000 v.

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17907 - Knihovna TM v Brně

 

 

 

 

 

 

nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Vydavatel a rok vydání | autor: | X s. - Y v. |

xxx - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled

obálka

 

Vydavatel a rok vydání | autor: | X s. - Y v. |

xxx - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled

obálka

 

VEB Robotron Büromaschinenwerk 1986 | autor: | 168 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19881 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

obálka   

JZD Agrokombinát Slušovice 1988  |  autoři: Kolektiv pracovníků závodu SW  |  90 s. - 2000 v.

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17909 - Knihovna TM v Brně,
   Poznámka: v katalogu Tritius je z titulního listu převzatý název "uživatelská příručka",
                      který neodpovídá obsahu publikace - dle knihovnických předpisů nelze 
                      použít odpovídající název "programovací příručka" z tiráže a obálky.
   
   ČeV, srpen 2021

 

 

nahled nahled nahled nahled nahled

obálka   

JZD Agrokombinát Suušovice 1988  |  autoři: Kolektiv pracovníků závodu SW  |  162 s. - 1000 v.

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17908 - Knihovna TM v Brně

 

 

 

 

 

 

 nahled nahled nahled nahled

nahled

   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17913 - Knihovna MK v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota 

 

 

 

 

 

 

 nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

 

nahled Operator´s Manual

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17924 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 nahled nahled nahled

stránkový snímač OCR, technický popis

nahled

 

 technicalmuseum.tritius.cz/detail/17922 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 nahled nahled

nahled

 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17914 - Knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota 


   

 

 

 

 

 

  nahled

nahled

   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17917 - Knihovna TM v Brně

 xxx - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

nahled

 technicalmuseum.tritius.cz/detail/17887 - Khihovna TM v Brně 

 xxx - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 nahled nahlednahled

obálka   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17971 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

nahled

obálka   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17956 - Knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

 

nahled nahled

nahled

   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17918 - Knihovna TM v Brně

 xxx - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

  nahled nahled nahled

obálka   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17969 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

nahled

obálka

 

Vydavatel a rok vydání | autor: | X s. - Y v. |

xxx - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

nahled 

 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17921 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

  nahled nahled nahled nahled nahled

nahled

   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17915 - Knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 nahled nahled nahled nahled nahled nahled

nahled

   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17919 - Knihovna TM v Brně
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

  nahled nahled nahled

Operation Manual

nahled

 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17970 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

 nahled nahled nahled

nahled

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17972 - Knihovna TM v Brně
   klíčové slovo: firemní dokumentace
   další zatřídění nutno konzultovat Čevela-Pipota

 

 

 

 

 

 

 

 nahled nahled