21/23 - text příspěvku - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 12 s.

dokumentace_a_standardy  (různé formy popisu struktur),  strukturované_programování  (grafické znázornění algoritmů),