16/28 - text příspěvku - Jiří Suchomel / xxx - 10 s.

algoritmy  (! paralelní zpracování, Fortran),  Fortran  (! logické schema paralelní práce),