18/28 - text příspěvku - Zdeněk Tomka / ÚVAR Brno - 10 s.

modulární_programování  (! formy volání modulů),  Cobol  (! volání podprogramů),  Assembler  (! volání podprogramů),  Fortran  (! volání podprogramů),  PL/I  (! podprogramy se nedoporučují), dokumentace_a_standardy  (metodika dokumentace modulů),