5/33 - text příspěvku - Jiří Suchomel / Orgaprojekt Praha - 9 s.

strukturované_programování  (Jacksonova metoda v analýze),  programátor/analytik  (zobecnění návrhu programu),  algoritmy  (! platná a neplatná data),