7/30 - text příspěvku - Evžen Kindler / UK Praha - 9 s.

Simula  (! postavení ve vývoji PG),  objektové_programování  (jazyk Simula),  simulace (Simula),