8/30 - text příspěvku - Ĺudovít Šesták / xxx - 7 s.

Smalltalk  (PG v systému Smalltalk),  objektové_programování  (jazyk Smalltalk),